1 دقیقه خواندن
06 Aug
06Aug

واکنش عفو بین‌الملل به اعدام سجاد سنجری
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به قساوت نظام قضایی جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار توقف اعدام کودکان شد.
عفو بین‌الملل در واکنش به اعدام سجاد سنجری توسط جمهوری اسلامی، نوشت: اعدام ⁧ سجاد سنجری ⁩ بار دیگر قساوت نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان جمهوری اسلامی را به جهان نشان داده است.
در متن بیانیه عفو بین‌الملل آمده است؛ دادگاه بدوی با اشاره به «احتلام و روییدن موی زهار» تشخیص داد که او در سن ١٥ سالگلی «بالغ» بوده است. ⁦
سحرگاه روز دوشنبه یازدهم مردادماه، حکم اعدام سجاد سنجری کودک-مجرم، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد.