1 دقیقه خواندن
31 Oct
31Oct


خبرگزاری ایرنا به بهانه توقیف فیلم خانه پدری مطلبی منتشر کرده و طی آن با دفاع از این فیلم تاکید کرده که مسئله دخترکشی و همسرکشی در سالهای اخیر به کرات اتفاق افتاده است. این خبرگزاری ۲۸ مورد از این گزارشات را به این شرح منتشر کرده است


 فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری که قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان را برجسته می کند، روز گذشته با دستور مستقیم دادستانی توقیف شد. این فیلم پس از حدود یک دهه توقیف، از تاریخ ۱ آبان ماه و با رده‌بندی سنی بالای ۱۵ سال به صورت محدود در برخی سینماها نمایش داده شده بود