1 دقیقه خواندن
01 Nov
01Nov

نوسود/ انفجار مین منجر به زخمی شدن یک کولبر شد


در اثر انفجار یک قبضه مین در مرزهای نوسود از توابع شهرستان پاوه یک کولبر زخمی شد.
عصر روز یکشنبە ١١ آبان ٩٩ (١ نوامبر ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین در مرزهای روستای ”شوشمی“ از توابع بخش نوسود شهرستان پاوه یک کولبر بە شدت دچار جراحت شدە است.
هویت این کولبر را ”لقمان رحیمی“ اهل روستای ”بانەورە“ از توابع این شهرستان می باشد.

لقمان رحیمی از ناحیە پا دچار قطع عضو شدە است.