1 دقیقه خواندن
01 Apr
01Apr

⭕️نرگس محمدی برنده جایزه فستیوال فیلم FIFDH ژنو شد.                           سازمان حقوق بشری FIFDH در ژنو، جایزه فستیوال فیلم امسال خود را به «شکنجه سفید» به کارگردانی نرگس محمدی تقدیم کرد.


در این فیلم نرگس محمدی فعال حقوق بشری با ۱۶ زندانی سابق که تجربه شکنجه سفید را پشت سر گذاشته‌اند گفت‌وگو کرده و از زوایای مختلف به رفتارهای دستگاه سرکوب و آسیب شدید زندانیان در نتیجه این رفتارها پرداخته شده است.