1 دقیقه خواندن
03 Jan
03Jan


نخست‌ وزیر عراق: کشته‌شدن قاسم سلیمانی تنشی خطرناک است که می‌تواند آغازگر جنگ ویرانگری باشد


نخست‌وزیر عراق، قاسم سلیمانی را 'شهید' خواند

نخست‌وزیر عراق قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس را "شهید" خوانده و آنها را نمادهای بزرگی از پیروزی علیه داعش خوانده است

نخست‌وزیر عراق گفته است ترور یک فرمانده عراقی که مسئولیت رسمی داشته یک "اقدام خصمانه" است

سفارت آمریکا از شهروندان این کشور خواست فورا عراق را ترک کنند