1 دقیقه خواندن
22 Jan
22Jan


نامو نماینده فیلم سینمای ایران در بخش فروم جشواره برلین . فیلم نامو ( بیگانه ) نخستین تجربه کارگردانی نادر ساعی ور در اولین حضور بین المللی خود منتخب هفتادمین دوره جشنواره برلین شد .  فیلم نامو ( بیگانه ) با بازی بی نظیر دکتر بختیار پنجه ای ، تارا آقاجانی ، سویل شیرگیر و فیروز عاقلی در بخش فروم برلینانه رقابت خواهد کرد