1 دقیقه خواندن
09 Sep
09Sep

نامه پدر و مادر برادران افکاری: «تا آثار ضرب و شتم هست آنان را به پزشکی قانونی ببرید»


پدر و مادر نوید، وحید و حبیب افکاری با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، ضمن اشاره به ضرب و شتم فرزندانشان در بازداشتگاه انفرادی، خواهان اعزام آنان به پزشکی قانونی و اجرای عدالت در خصوص آنان شدند.


در بخشی از این این نامه آمده است «از اینکه در قوه قضائیه رسیدگی مجددی به پرونده‌ فرزندانمان بشود و اظهارات آن‌ها در مورد بدرفتاری و نحوه‌ گرفتن اقرار مورد توجه و بررسی قرار بگیرد و عدالت رعایت شود، هنوز مأیوس نیستیم.»