1 دقیقه خواندن
26 Mar
26Mar


میزان ثروت خامنه‌ای دیکتاتور ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است.


سفارت آمریکا در بغداد روز جمعه ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۶ اردیبهشت)  در گزارشی ثروت خامنه‌ای، را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد.

بیانیه سفارت آمریکا در بغداد: فساد در همه اجزای رژیم ایران، از راس هرم گرفته تا قاعده آن، فراگیر شده است.


🔹 چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، خامنه ای چنین ثروتی دارد.


🔹مایک پمپئو ۲۲ مارس ۲۰۲۰:‌

در حالیکه مقامات ایران درخواست پول بیشتری می کنند، حائز اهمیت است که خاطر نشان کنیم که ایران از سال 2012،  بیش از 16 میلیارد دلار برای تروریسم در خارج کشور هزینه کرده است و از رفع تحریمها ناشی از برجام استفاده کرده است تا خزانه نیروهای نیابتی خود را پر کند. مقامات رژیم بیش از یک میلیارد یورو که برای امکانات پزشکی بود را دزدیدند و به احتکار ماسک، دستکش و سایر تجهیزات پزشکی شدیدا مورد نیاز برای فروش در بازار سیاه ادامه می دهند.