1 دقیقه خواندن
18 Dec
18Dec

دستەای از کولبران در ارتفاعات تەتە واقع در هورامان بە دلیل بارش برف و باران راه را گم کردە و احتمالا چند نفر از آنها بر اثر سرما  زدگی جانباختەاند

 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ٢٦ آذر ٩٨ (١٧ دسامبر ٢٠١٩)، بیش از ١٠ کولبر در ارتفاعات گردنە تەتە بە دلیل بارش برف و باران راه را گم کردە و تاکنون یکی از آنها بە دلیل سرما زدگی جانش را از دست دادە و یکی هم بە شدت مجروح شدە و از سرنوشت بقیە خبری در دست نمی باشد

 بە گفتە منابع مطلع، یک کولبر با هویت ”آزاد خسروی“ اهل روستای "نی" از توابع مریوان  در اثر سرمازدگی جانش را از دست دادە و جسد وی کشف و بە بیمارستان بو علی مریوان منتقل شدە است. برادر وی نیز با هویت ”فرهاد خسروی“ پیدا شدە کە وضعیت جسمانی وی نیز بسیار وخیم گزارش شدە است


_تا لحظە انتشار این خبر، از سرنوشت دیگر کولبران خبری در دست نمی باشد و جستجو برای یافتن آنها ادامە دارد