1 دقیقه خواندن
20 Sep
20Sep

مرگ یک زندانی اهل بوکان در زندان تبریز 


 یک زندانی اهل بوکان کە بە اعدام محکوم شدە و در زندان مرکزی تبریز محبوس بود، بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت.

 


  روز جمعە ٢٨ شهریور ٩٩ (١٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک زندانی محکوم بە اعدام اهل بوکان با هویت ” اسماعیل مستخدم“ کە در زندان مرکزی تبریز محبوس بود، پس از انتقال بە مراکز درمانی این شهر جانش را از دست داد.


 بە گفتە یک منبع مطلع، اسماعیل مستخدم بە دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است.

 

 اسماعیل مستخدم  از ١٢ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.  وی طی دوران حبس بە دلیل عدم رسیدگی پزشكی بە بیماری سرطان ریە مبتلا شدە بود.


✅ این منبع در ادامە اعلام کرد کە خانوادە آقای مستخدم توانستەاند کە رضایت خانوادە مقتول را کسب و قرار بودە کە وی طی روزهای آیندە از زندان آزاد شود.