1 دقیقه خواندن
08 Mar
08Mar


محکومیت یک شهروند کورد به 13 ماه حبس در دهگلان


 سیروان رحیمی از شهروندان کورد اهل دهگلان و از فعالین محیط زیستی، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون به تحمل 13 ماه حبس تعزیری محکوم شد

این شهروند کورد پیشتر نیز در مهرماه سال جاری توسط ماموران وابسته به اطلاعات دهگلان بازداشت، و جهت بازجویی به بازداشتگاه های امنیتی سنندج منتقل شده بود

سیروان رحیمی پس از اتمام بازجویی در سنندج، با تودیع وثیقه در اسفند امسال تا برگزاری جلسه دادگاه به طور موقت آزاد شد.