1 دقیقه خواندن
22 Sep
22Sep

محمدطاهر حسین‌پور به زندان نقده منتقل شد
یک شهروند بازداشت شده اهل نقده پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های ارومیه به زندان مرکزی نقده منتقل شد.
طی روزهای اخیر، محمدطاهر حسین‌پور، شهروند بازداشت شده اهل نقده پس از حدوداً سه هفته نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه و اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی نقده منتقل شده است.
محمدطاهر حسین‌پور ۳۰ ساله روز یک‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ (۲۹ آگوست ۲۰۲۱) توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان نقده بازداشت و به ارومیه منتقل شده بود. به گفته یک منبع مطلع، نهادهای محمدطاهر حسین پور را به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم کرده‌اند.
گفتنیست که محمدطاهر حسین‌پور متاهل و شغل آزاد دارد.