1 دقیقه خواندن
18 Oct
18Oct

قتل یک کولبر در مرزهای چالدرانیک کولبر جوان در مرزهای شهرستان چالدران با شلیک مستقیم نیروهای مررزبانی جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسید.
ساعات اولیە بامداد روز یکشنبە ٢٧ مهر ٩٩ (١٨ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات مرزی شهرستان چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.
بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی نیروهای مرزبانی یک کولبر جوان با هویت ”امین شمس“ اهل روستای ملاحسن شهرستان ماکو جانش را از دست دادە است.
گفتنیست کە امین شمس متاهل و پدر یک فرزند بودە است.