1 دقیقه خواندن
02 Sep
02Sep

🛑  کشتە شدن چهار کولبر در مرزهای سردشت و پیرانشهر🛑  


بامداد امروز دست کم چهار کولبر در مرزهای سردشت و پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسیدند.

بامداد روز چهارشنبە ١٢ شهریور ٩٩ (٢ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی ایران جمهوری اسلامی ایران در مرز ”قلەرشی“ سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر را بە قتل رساندەاند.


  هویت  این سە کولبر را ”زانست حسن‌نژاد“ ٢٥ سالە، ”زانکو احمدی“ ٢٢ سالە و ”سروش ملکاری“ اعلام کرده اند.


از سوی دیگر و هم زمان، نیروهای سپاه پاسداران در مرز زیوە پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”جلال خضری“ اهل زیوە بە قتل رساندەاند. جسد این کولبر هم اکنون نزد نیروهای سپاه پاسداران می باشد.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست امسال ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان كشتە و زخمی شدەاند.