1 دقیقه خواندن
16 Jan
16Jan


همه از اوضاع وخیم سیستان و بلوچستان اگاهیم و اما سیل آلام این خطه به غایت محروم را دو صد چندان کرده

اولین گام کمک رسانی با ایجاد این کمپین و متعاقبا جمع‌آوری کمک مالی برداشته خواهد شد

عزیزان با ایده‌هایتان به فراگیرتر شدن و اثربخشتر شدن این کمپین کمک کنید

در اولین اقدام در کنسرت یکشنبه‌ام صندوق حمایتی برای جمع‌آوری کمک مالی ایجاد خواهم کرد

با من در تماس و همکار باشید

0041765886792

mookamran@gmail.com