1 دقیقه خواندن
13 Nov
13Nov

فراخوان

اکسیون اعتراضی به نقض حقوق بشر درایران و

 پشتیبانی از خلق غیور کردستان روژآوا


سرکوب ونقض حقوق بشر، تحت حاکمیت رژیم اخوندی حاکم بر ایران اگر چه در همه جای ایران هویدا است اما این وضعیت در زندانهای رژیم ولایت فقیه بسیار دهشتناکتر و وخیم تر است . اعدامهای سیاسی -فله ای و پنهانی و آدم  ربایی های بین المللی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در ایران آخرین نفس های  یک حکومت توتالیتر پیر روبه فروپاشیده شدن را نشان میدهد ، گواه آن آمارهایست که سازمان و نهادهای جهانی حقوق بشر سالانه ارائه میدهند که البته میزان واقعی انها به مراتب بیشتر است.


اکنون که مردم روژآوا نظر دارند در قالب خود مدیریتی دمکراتیک غرب کردستان 

(شمال سوریه ) گوشه ایی از آزادی ملت خود را به جهانیان نشان دهند،

 دولت فاشیستی- اسلامی ترک به رهبریت رجب طیب اردوغان چشم دیدن آزادی و استقلال ملت کرد را نداشته و نظر به ریختن خون و اشغال خاک مادری ملت کرد نموده است.

بر ماست که در قبال این همه عصیان و جنایات رژیم آخوندی شیعی و رویاپردازی های امپراطوری عثمانی سنی سکوت اختیار نکرده و از هر گونه تلاش جهت افشا و نشر این جنایات و نسل کشیها در هر جایگاهی که هستیم دست بر نداشته و 

 وظیه ی انسانی خود را در قبال ان انجام دهیم .


از این رو‌ اکسیونی سیاسی ار طرف حزب کومله زحمت کشان  کردستان کمیته سوییس برگزار خواهد شد به همین جهت از همه آزادی خواهان میخواهیم در این روز گرد هم آییم و فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم.

همراهی و همصدایی با ما علاوه بر بلند و رساتر شدن صدای اعتراض ما ،بیانگر مسولیت اجتماعی ما در قبال تمامی مبارزین راه آزادی در بند و خانواده های زندانیان اعدامی در ایران و شهیدان روژآوا خواهد بود .


مکان:


Lutzern Helvetiaplatz


زمان: شنبه 16 نوامبر  2019


آغاز مراسم : 13:30