1 دقیقه خواندن
04 Mar
04Mar

عزیز قادرتاج معلم بازداشت شده اهل اشنویه به زندان این شهر منتقل شدیکی از معلمین بازداشت شده ماه گذشته کُردستان پس ازیک ماه از یکی از بازداشتگاه‌های ارومیه در به زندان اشنویه منتقل شد.
روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ (۳ مارس ۲۰۲۱)، عزیز قادرتاج معلم بازداشت شده اهل اشنویه پس از یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و اتمام بازجویی‌ها، به زندان مرکزی اشنویه منتقل شد.
به گفته یک منبع موثق، عزیز قادرتاج در مدت زمان بازداشت از داشتن حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و قرار است که به زودی با وثیقه و مقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شود.
عزیز قادر تاج معلم مدرسه ابتدایی روستای نزریوه ازتوابع اشنویه شامگاه یک‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ (۳۱ ژانویه ۲۰۲۱) توسط نیروهای اطلاعات سپاه در اشنویه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.