1 دقیقه خواندن
19 Dec
19Dec

🔺عربستان سعودی: ایران تعلل نکند؛ زمان به نفعش نیست


نماینده عربستان سعودی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در اتریش با حمایت از تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه رژیم ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نکند، گفت این کشور می‌خواهد فرصت دستیابی به راه‌ حلی برای حفظ امنیت منطقه تلف نشود.


عبدالله بن خالد از ایران خواست که دست از «تعلل» بردارد و متوجه شود که زمان به نفعش نیست.