1 دقیقه خواندن
27 Sep
27Sep

صدور حکم پنج سال حبس برای یک شهروند اهل بیجار
یک شهروند اهل بیجار به اتهام هواداری از یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم گردید.
طی روزهای گذشته یک شهروند اهل شهرستان بیجار با هویت دانش مولودی ۲۵ ساله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گفته یک منبع مطلع، این حکم توسط شعبه یکم دادسرای عمومی و انقلاب بیجار و به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران صادر شده است.
دانش مولودی سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۶ ماه با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی و موقتاً تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.