1 دقیقه خواندن
02 Dec
02Dec

صدور حکم ۶ سال و ۶ ماه حبس برای یک شهروند اهل ارومیهیک شهروند کُرد اهل ارومیه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به تحمل حبس محکوم گردید.
روز سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۰)، یک شهروند کُرد اهل محله اسلام‌آباد ارومیه با هویت احسان عبدی‌زاده ۲۵ ساله توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان به ۶ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.
این شهروند که پیشتر توسط دادگاه ارومیه به ۲۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق اموال دولتی، ایجاد هیاهو و اخلال در نظم عمومی جامعه، توهین به مامورین دولت و اتلاف اسناد دولتی از طریق سوزاندن و ایجاد مزاحمت در دادگاه تجدید نظر محاکمه و حکمش با ۶ سال و ۶ ماه تقلیل یافته است. وی پیشتر به مدت ٧٠ روز بازداشت شده بود.

روز دوشنبە (١ آبان ٩٦ ( ٢٣ اکتبر ٢٠١٧)، صدها تن از ساکنین شهرک اسلام‌آباد ارومیە بە نشانە اعتراض بە تجاوز سرایدار مدرسە ”راه شهدا“ بە یک دختر ١٢ سالە کُرد در مقابل این مدرسە دست بە تجمع اعتراضی زدند کە با دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای ضد شورش بە خشونت گرایید و در نتیجە آن دەها تن بازداشت و ١١ نفر نیز زخمی شدند.
در جریان این اعتراضات معترضین مدرسه راه شهدا و پایگاه بسیج مسجد قدس را نیز به آتش کشیدند.
روز چهارشنبە ٧ شهریور ٩٧ (٢٩ آگوست ٢٠١٨)، دادگاه ٣٤ تن از معترضین بە تجاوز سرایدار مدرسە ”راه شهدا“ واقع در شهرک اسلام آباد ارومیە در شعبە ١١٢ دادگاه عمومی این شهر برگزار و جمعا بە ٥٠٣ سال حبس، ١٨٨٠ ضربە شلاق و پرداخت ٢٧ میلیون تومان جریمە نقدی محکوم شدند.