1 دقیقه خواندن
29 Jul
29Jul

صدور حکم ١٤ سال و ٢ ماه حبس برای چهار فعال زیست‌محیطی


 هەنگاو: پس از برگزاری نشست دادگاه دە نفر از فعالین زیست‌محیطی و از اعضای شاخە کُردستان حزب وحدت ملی، حکم چهار نفر از آنها ابلاغ شد.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٢ تیر ٩٩ (٢ ژوئیە ٢٠٢٠)، جلسە رسیدگی بە اتهامات ١٠ تن از فعالین زیست‌محیطی و شماری از اعضای شاخە کُردستان حزب وحدت ملی در شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی برگزار و طی روزهای گذشتە حکم حبس سە نفر از آنها ابلاغ شدە است.این دە نفر بە نام‌های آمانج قربانی، فاضل قیطاسی،سیروان قربانی، بختیار کمانگر، هادی کمانگر، عیسی فیضی، مهدی قبادی، راشد منتظری، خالد زمانی و فرزاد حسینی بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) محاکمە شدە بودند. طی روز های گذشتە حکم چهار نفر از آنها رسماً ابلاغ شدە کە جمعا بە ١٤ سال و ٢ ماه حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شدە و بە شرح زیر می باشد؛١_ هادی کمانگر، فعال زیست‌محیطی و عضو سابق شاخە کُردستان حزب وحدت ملی بە تحمل ٦ ماه حبس تعزیری و ٥ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

٢_ فاضل قیطاسی، از اعضای حزب وحدت ملی بە تحمل ٢ ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

٣_ سیروان قربانی از اعضای شورای رهبری شاخە کُردستان حزب وحدت ملی بە ٣ ماه حبس تعزیری و ٣ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

٤_ آمانج قربانی، روزنامەنگار و از کارمندان ادارە محیط‌ زیست کامیاران بە تحمل ٣ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدە است.


حکم صادرە برای ٦ شهروند دیگر تا زمان تنظیم این خبر ابلاغ نشدە است.


✅ این دە شهروند در دی و بهمن ماه سال ١٣٩٧ (٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و اکنون با وثیقە آزاد هستند.