1 دقیقه خواندن
19 Jul
19Jul

صدور حکم ۱۶ سال و ۷ ماه حبس برای سه جوان اهل بانه به اتهام آتش زدن بنر حاوی تصویر قاسم سلیمانیسه  جوان اهل بانە بە اتهام بە آتش کشیدن بنر قاسم سلیمانی به ۱۶ سال و ۷ ماه زندان محکوم شدند.

سازمان حقوق بشری هەنگاو، گزارش داد که سه نفر از چهار جوان اهل بانە بە بنام‌های آرمان حسین زادە٢٠ سالە، بهمن رحیمی ١٩ سالە، میلاد حسینی ١٩ سالە و سینا عبداللهی ١٧ که دی ماه گذشته به اتهام آتش زدن بنر حاوی تصویر قاسم سلیمانی بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب سقز در مجموع  ۱۶ سال و ۷ ماه زندان محکوم شدند.

بنابر این گزارش، این چهار جوان و نوجوان اواسط دی ماه سال گذشتە بە اتهام بە آتش کشیدن بنرهای قاسم سلیمانی در سطح شهر بازداشت شدەاند کە دو نفر از آنها هم اکنون در زندان هستند.

محاکمه این چهار جوان و نوجوان اواخر فروردین ماه سال‌جاری برگزار شد و در دادگاه اتهام آنها «بە آتش کشیدن بنرهای قاسم سلیمانی و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران» اعلام شد.

دادگاه انقلاب سقز طی حکمی آرمان حسین‌زادە را بە شش سال و هفت ماه حبس، میلاد حسینی را بە شش سال و شش ماه حبس، بهمن رحیمی را بە سه سال و شش  ماه حبس محکوم کرد و تاکنون حکم سینا عبداللهی ١٧ سالە ابلاغ نشده است.

بنابر اعلام سازمان حقوق بشری هەنگاو، در حال حاضر بهمن رحیمی و میلاد حسینی در زندان هستند و آرمان حسین زادە و سینا عبداللهی با وثیقە ١٥٠ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدەاند.