1 دقیقه خواندن
02 Mar
02Mar


 هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ١٩ شهروند کرد از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس و شلاق محکوم شدەاند


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠، دست کم ١٩ شهروند کرد از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران محاکمە و بە حبس و شلاق محکوم شدەاند


 بر طبق احکام صادرە، ١٩ شهروند جمعا بە تحمل ٧٠ سال و ٢ماه  حبس محکوم شدەاند. همچنین ٦ نفر از آنها علاوە بر حبس جمعا بە ٤٤٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند


بیشتر این افراد (١٧ مورد)  بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران محاکمە شدە و دو نفر نیز بە اتهام فعالیت مدنی و عقیدتی بە حبس محکوم شدەاند کە یکی از آنها معلم بودە است


 طی ماه گذشتە، ١٠ شهروند در استان کردستان (سنندج)، ٢ شهروند در استان آذربایجان غربی (ارومیە) و ٧ شهروند در استان کرمانشاه (کرماشان) از سوی دستگاه قضایی ایران محاکمە شدەاند