1 دقیقه خواندن
13 Aug
13Aug

صدور حکم پنج سال حبس برای هاجر سعیدی 


 هەنگاو: هاجر سعیدی از فعالین حوزە زنان در سنندج از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بە تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هاجری سعیدی از فعالین مدنی و حوزە زنان در سنندج از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە تحمل پنج سال حبس تعلیقی بە مدت چهار سال محکوم شدە است.


 نشست دادگاه هاجر سعیدی روز چهارشنبە ١٥ مرداد ماه بە اتهام ”عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت“، شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با فعالین کارگری“ برگزار و حکم صادرە روز چهارشنبە ٢٢ مردادماه رسما بە وی ابلاغ شدە است.


 همچنین بر طبق حکم صادرە، هاجر سعیدی هر چهار ماه یک بار باید خود را بە ادارە اطلاعات سنندج معرفی نماید.


 هاجر سعیدی روز یکشنبە ١٨ خرداد ماه (٧ ژوئن) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از ١٨ روز یعنی در تاریخ ٤ تیرماه با وثیقە از زندان آزاد شدە بود.