1 دقیقه خواندن
11 Nov
11Nov

صدور حکم حبس بری سه شهروند اهل سقز و دیواندره و بازداشت آنها جهت اجرای حکم


سە عضو یک خانوادە اهل سقز که زمستان سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند، به زندان محکوم و جهت اجرای حکم بازداشت شده‌اند.روز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ (۸ نوامبر ۲۰۲۰)، سه شهروند اهل سقز و دیواندره به نام‌‌های حامد شیخی، نبی مُلاویسه و ایوب کاکاخانی که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب سنندج به حبس محکوم شده بودند، بازداشت و به زندان‌های سقز و بیجار منتقل شده‌اند.این سه شهروند روز جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ (۱۴ فوریه ۲۰۲۰) توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهرستان سقز بازداشت و پس از ۴۰ روز در تاریخ ۷ فروردین ۹۹ (۲۶ مارس ۲۰۲۰) هر کدام با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدند.حامد شیخی و دو داماد آنها به نام‌های نبی مُلاویسه و ایوب کاکاخانی اهل دیواندره در حالی که مشغول برگزاری مراسم سالگرد جانباختن رئوف شیخی از گریلاهای حزب حیات آزاد کُردستان بودند، بازداشت شدند.این سه شهروند نهایتاً خرداد ماه امسال توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدند که حکم آنها در دادگاه تجدیدنظر به ۴ ماه حبس با احتساب دوران بازداشت کاهش یافت.ایوب کاکاخانی پس از بازداشت جهت سپری نمودن دوران محکومیت به زندان مرکزی بیجار و حامد شیخی و نبی مُلاویسه نیز به زندان مرکزی سقز منتقل شده‌اند.