1 دقیقه خواندن
22 Nov
22Nov

صابر قادری جهت اجرای حکم حبس بازداشت شد
یکی از فعالین مدنی اهل دهگلان کە خرداد ماه امسال توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم بازداشت شد.
روز شنبه ۱ آذر ۹۹ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۰)، صابر قادری از فعالین مدنی و زیست‌محیطی شهرستان دهگلان جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۲۸ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
صابر قادری ٤٤ سالە روز دوشنبە ١٨ آذر ٩٨ (٩ دسامبر ٢٠١٩) توسط نیروهای ادارە اطلاعات دهگلان از توابع استان کُردستان بازداشت و پس از سە ماه با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتاً از زندان آزاد شدە بود.
این فعال کُرد نهایتاً خرداد ماه امسال توسط شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی محاکمە و بە اتهام ”عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)“ بە تحمل پنج سال حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس محکوم شد.
نشست دادگاه تجدیدنظر صابر قادری روز چهارشنبە ١٢ شهریور ماه امسال (٢ سپتامبر) بە ریاست قاضی ”طیاری“ برگزار شدە و حکم وی بە ترتیب بە ٢٨ ماه و ٨ ماه کاهش یافتە است کە بر طبق قانون تجمیع احکام حکم ٢٨ ماه حبس این فعال کُرد قابل اجرا می باشد.
صابر قادری از اعضای سازمان زیست‌محیطی ”جمعیت شیدای سبز لیلاخ“ و انجمن فرهنگی اجتماعی ”نوژین“ است.