1 دقیقه خواندن
25 Nov
25Nov

شورش در زندان ارومیه در پی خودسوزی یک زندانیدر پی خودسوزی یک زندانی در مقابل دفتر افسرنگهبانی صدها زندانی در زندان مرکزی ارومیه دست به شورش زده و نیروهای ضد شورش وارد زندان و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
روز ظهر روز چهارشنبه ۵ آذر ۹۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۰)، یک زندانی با هویت حجت کاظم‌نژاد در زندان مرکزی ارومیه به نشانه اعتراض به عدم آزادیش پس از اتمام پایان محکومیت یک ساله خود، سر خود را به گچ گرفته و در مقابل دفتر افسرنگهبانی اقدام به خودسوزی نموده که از یکی از پاهایش به‌شدت آسیب دیده است.
این زندانی که در خوابگاه ۱ـ۲ نگهداری می‌شود، ساعت ۴ عصر یک بار دیگر اقدام به خودسوزی نموده که از سوی نیروهای امنیتی زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همین منجر به واکنش دیگر زندانیان شده و با نیروهای امنیتی درگیر شده‌اند.
پس از وقوع درگیری در بندهای ۱، ۲،۳ و ۴ که بیش از ۱۰۰۰ زندانی در این چهار بند محبوس هستند مسئولین زندان درهای زندان را بسته و هرگونه تردد به سالن را ممنوع اعلام کرده‌اند و نیروهای گارد ویژه ضد شورش وارد این بندها شده و اقدام به ضرب و شتم آنها کرده‌اند.
زندانیان این چهار پند نیز تمامی درها و پنجره‌ها را شکسته و پتوهای خود را به آتش کشیده‌اند به نحوی که دود و بوی سوختگی تمام محوطه زندان را در بر گرفته است.
برخی از زندانیان نیز به دلیل عدم اعطای مرخصی، عدم آزادی مشروط و گرانی بیش از حد اجناس داخل فروشگاه دست به شورش زده‌اند.