1 دقیقه خواندن
19 Mar
19Mar


🛑 شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ١٣٧ نفر رسید🛑 


✅ هەنگاو: ویروس کرونا همچنان در کردستان قربانی می گیرد و رسانەهای حکومتی تنها نیمی از قربانیان در کردستان را رسانەای می کنند.✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢٤ ساعت گذشتە دست کم ٦ شهروند دیگر در شهرهای سنقر (١ مورد)، ارومیە (٢ مورد)، قروە (١ مورد)، پیرانشهر (١ مورد) و بانە (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە دو نفر از آنها در شهر ارومیە و سنقر زن بودە است.


✅ در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.✅ با استناد بە آمار هەنگاو طی دو هفتە گذشتە دست کم ١٣٧ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ٤٠ نفر از آنها زن و ٩٧ نفر نیز مرد بودەاند.


🛑 تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ١٤ مورد شامل (٣ زن و ١١ مرد)

استان کرمانشاه: ٣٨ مورد شامل (١٢ زن و ٢٦ مرد)

استان کردستان (سنندج): ٥٩ مورد شامل (١٨ زن و ٤١ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٢٦ مورد شامل (٧ زن و ١٩ مرد)✅ ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ٦٠ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٢٠ مورد، در استان آذربایجان غربی ١٩ مورد، در استان کرمانشاه ١٣ مورد و در استان ایلام ٨ مورد ثبت شدە است.✅ شهرهای سقز و کرمانشاه بە ترتیب با ثبت ٤٠ و ١٩ مورد مرگ در اثر ابتلا بە ویروس کرونا بیشترین آمار را داشتە و بقیە موارد در شهرهای ایلام (١٢ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، سرپل ذهاب (٥ مورد)، سنقر (٥ مورد) ، سنندج (١٠ مورد)، مریوان (٢ مورد)، میاندوآب (٣ مورد)، پیرانشهر (٣ مورد)، ارومیە(٩مورد)، دالاهو (١ مورد)، کنگاور (٢ مورد)، قروە (٣ مورد)، بانە (٣ مورد)، اشنویە (١ مورد)، چایپارە (١ مورد)، بوکان (٣ مورد)، گیلان غرب (٦ مورد)، نقدە (١ مورد)، خوی (٤ مورد)، شاهین دژ (١ مورد)، ربط (١ مورد) و بیجار (١ مورد) ثبت شدە است.