1 دقیقه خواندن
29 Mar
29Mar


شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که «رشید ناصرزاده»، فعال محیط زیست اهل اشنویه از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری این شهر به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعا بە تحمل ٦ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.