1 دقیقه خواندن
18 Jan
18Jan

سه فعال کُرد به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شدندسه فعال کُرد به نام‌های "دریا طالبانی، عظیمه ناصری و اسرین محمدی" پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در مهاباد، بوکان و تهران جهت بازجویی به بازداشتگاه المهدی ارومیه انتقال یافتند.
روز شنبه بیستم دی‌ماه، دریا طالبانی و عظیمه ناصری بدون ارائه حکم قضایی به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در مهاباد و بوکان بازداشت شدند.
همچنین در همان روز، اسرین محمدی اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و وی در تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده که جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده است.
تاکنون درباره دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این سه فعال کُرد اطلاعاتی منتشر نشده است.