1 دقیقه خواندن
14 Aug
14Aug

سنندج؛ خبات مفاخری توسط نیروهای سرکوبگر اطلاعات بازداشت شد

یک کُنشگر محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان توسط نیروهای سرکوبگر اطلاعات بازداشت شد.، بازداشت خبات مفاخری، روز سه‌شنبه ۱۹ مردادماه، در منزل شخصی او در سنندج صورت گرفته است.
این فعال مدنی اوایل شهریور سال گذشته نیز توسط نیروهای سرکوبگر اداره اطلاعات سنندج توام با خشونت فیزیکی و ضرب و شتم بازداشت شده بود.
پیشتر شعبه یکم بیدادگاه انقلاب سنندج، خبات مفاخری را به اتهام ارتباط و همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرده است.
آقای مفاخری اواسط دی ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۱۳۳ روز بازداشت با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
بر اساس گزارش منابع مطلع در پی دخالت و فشار نهادهای فاسد امنیتی، شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به ریاست شاه گلدی، قرار بازداشت این فعال مدنی را چندین بار تمدید کرد.