1 دقیقه خواندن
12 Sep
12Sep

سنندج/ بازداشت یک شهروند جهت اجرای حکم حبس

یک شهروند اهل سنندج که پیشتر بازداشت و به حبس محکوم شده بود، جهت اجرای حکم حبس خود را به زندان مرکزی این شهر معرفی نمود.
روز شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱)، مسعود رضایی ۴۰ ساله و اهل روستای “ساروقامیش” از توابع سنندج جهت سپری نمودن دوران محکومیت شش ماهه خود را به زندان مرکزی این شهر معرفی نمود.
مسعود رضایی دی‌ماه ۹۸ (ژانویه ٢٠٢٠) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با وثیقه و موقتاً از زندان آزاد شد.
نامبرده بعدها توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام همکاری و عضویت در حزب کومله به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم گرید و این حکم در دادگاه تجدید نظر استان به ۶ ماه حبس کاهش یافت.