1 دقیقه خواندن
11 Jan
11Janشب پرتنش خاورمیانه همه اخبارش شایعه بود جز این: سلطان قابوس از معدود خردمندان خاورمیانه و نه یک حاکم آزادیخواه اما یک امیر معقول، از دنیا رفته


سلطان قابوس سال‌ها بود که از بیماری سرطان روده بزرگ رنج می‌برد. او به هنگام مرگ ۷۹ سال داشت و بعد از پدرش حدود نیم قرن بر تخت حکمرانی عمان نشسته بود


بنا به اسناد ویکی‌لیکس، در حالی که در مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران، توصیه مخفیانه مقام‌های عربستان به مقام‌های آمریکایی این بوده که باید "سر مار را زد"، یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان در گفت‌وگوهای محرمانه‌اش با نمایندگان آمریکا تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: "یک ایران مسلح به سلاح اتمی لزوما عامل بی‌ثباتی در منطقه نیست

در گزارش‌های ویکی‌لیکس همچنین خبرهایی از پیگیری دائمی عمانی‌ها برای برقراری ارتباط بین ایران و آمریکا وجود دارد. بر اساس این گزارش‌ها، سلطان قابوس به همراه وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ عمان به طور پیوسته دیدگاه و میزان تمایل ایران برای تعامل با آمریکا را به مقامات این کشور گزارش می‌کردند. این کنش‌ها حتی از پیش از روی کار آمدن دولت اوباما نیز در جریان بوده است

همین مناسبات خوب با تهران سبب شده بود که به ویژه در دهه گذشته عمان نقش میانجی‌گرانه بی‌بدیل در مناسبات ایران و غرب برای آزادی‌ گروگان‌ها و شهروندان زندانی دو طرف بازی کندحالا که سلطان قابوس بعد از ۵۰ سال سلطنت درگذشت، یکی از سورئال‌ترین روشهای انتخاب جانشین آغاز می‌شود: سه روز فرصت برای دربار که سلطان جدید انتخاب کند و اگر نتوانستند نامه مهروموم شده سلطان قابوس را باز می‌کنند. اگر نامه اول پیدا نشد یا در صحتش تردید شد می‌روند سراغ نامه دوم.