1 دقیقه خواندن
09 Jul
09Jul


سعید نمکی: رئیس‌جمهور این مملکت باید مراقب شکل‌گیری طغیان ناشی از فقر باشد.

وزیر بهداشت ایران گفت ما می‌دانستیم که بازگشایی‌ها، شیوع #کرونا را افزایش می‌دهد اما به دلیل «‌ضعف و زانو زدن مقابل اقتصادی که بیش از این کشش نداشت»، بازگشایی‌ها انجام شد. 

وزیر بهداشت ایران ضمن انتقاد از سهل انگاری مسئولان به دلیل از بین رفتن دستاورد کنترل ویروس کرونا و نداشتن برنامه اقتصادی، گفته است، رئیس جمهور و نیروهای امنیتی می بایست «به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»


سعید نمکی در خصوص وضعیت مقابله با این بیماری همه گیر در کشور گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که نمی‌توانیم به عقب برگردیم. نمی‌توانیم مردمان خسته و وامانده را به شعار «در خانه بمانیم» برگردانیم.


او با اشاره به مشکلات اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، «خزانه» دولت ایران «خالی و تهی» است.

سعید نمکی تصریح کرده است: باید اقتصاددانان به کمک ما می‌آمدند و راهکار به بنده ارائه می‌کردند که چطور مملکت را در این شرایط اداره کنیم تا طغیان ناشی از گرسنگی و فقر نداشته باشیم.