1 دقیقه خواندن
09 Aug
09Aug

سعید مرتضوی جنایتکار تبرئه شددادستان پیشین تهران از بابت جنایت‌هایی که مرتکب شده، از سوی دیوان عالی کشور تبرئه شد.
؛ شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم برائت سعید مرتضوی را در ارتباط با جنایت‌هایش در پرونده مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل‌های اعتراضات ۸۸ را صادر کرده است.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، در ماجرای کهریزک برای نیروهای فاسد اطلاعاتی مجوز شرعی گرفت و به جوانان بازداشت شده در جریان تظاهرات سراسری تجاوز شد.
برخی از تجاوزها نیز به منظور گرفتن اقرار اجباری و با باتوم و شیشه‌های نوشابه صورت گرفت که چند نفر در اثر آن جان باختند و با افشاگری مهدی کروبی در نهایت نظام نتوانست این جنایت را انکار کرد.
سیستم قضایی فاسد جمهوری اسلامی، در اقدامی کاملا قابل پیش‌بینی، حکم برائت سعید مرتضوی جنایتکار را صادر کرده است.