1 دقیقه خواندن
03 Mar
03Mar

سرما جان کولبر اهل چالدران را گرفت
یک کولبر اهل چالدران در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با کشور ترکیه در اثر سرمازدگی جانباخت.
بامدار روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ( ۳ مارس ۲۰۲۱)، یک کولبر اهل چالدران با هویت “ابراهیم پورمحمد” در حین کولبری در مرزهای این شهرستان در اثر سرمازدگی جانباخت.
ابراهیم پورمحمد متاهل و اهل روستای “قره‌جوران’ چالدران بوده است.
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ١٦ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٥٦٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.