1 دقیقه خواندن
18 Apr
18Apr


سازمان ملل: پیامد اپیدمی کرونا برای کودکان فاجعه‌بار خواهد بود


سازمان ملل در گزارشی جدید هشدار داده است رکود اقتصادی وتاثیرات اجتماعی ناشی از اپیدمی ویروس کرونا ممکن است برای میلیون‌ها کودک در سراسر جهان فاجعه‌بار باشد. 


بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشرشده همه کودکان از هر سن و سالی و در هر کشوری از این پیامدهای این اپیدمی درامان نخواهند بود.


 در این گزارش آمده است: «کودکان ساکن محلات زاغه نشین، اردوگاه‌های پناه‌جویی، کودکان مناطق در گیر جنگ یا نزاع‌های محلی و کودکانی که در مراکز بازپروری و یا زندا‌نها نگه‌داری می‌شوند، بیشترین آسیب را خواهند دید.»