1 دقیقه خواندن
26 Sep
26Sep

⭕️سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی بی قیدوشرط نسرین ستوده شد. عفو بین‌الملل با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی نسرین ستوده در فراخوانی گفته است که حکومت ایران باید "دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب در خارج از زندان" و "امکان ملاقات با خانواده و وکیل" را برای او فراهم آورند.


نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی روز شنبه ۲۹ شهریور در پی مشکل قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام و روز چهارشنبه ۲ مهر مجدد به زندان اوین بازگردانده شد. خانم ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد امسال طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای خود خبر داد.