1 دقیقه خواندن
29 Mar
29Mar


🛑 زینب اسماعیلی با وثیقە آزاد شد🛑 


✅ هەنگاو: دایە زینب اسماعیلی از اعضای مادران صلح پس از یک ماه بازداشت توسط نیروهای امنیتی با وثیقە آزاد شد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، دایە زینب اسماعیلی اهل شهرستان دهگلان در استان کردستان، کە از اعضای مادران صلح نیز می باشد، پس از یک ماه بازداشت در بازداشتگاها دارە اطلاعات سنندج، با وثیقە آزاد شد.


✅ دایە زینب روز پنج شنبە ٨ اسفند ٩٨ (٢٧ فوریە ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان بازداشت شدە بود.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات ضمن بازداشت خانم ”زینب اسماعیلی“ اقدام بە تفتیش منزل آنها کردەاند و پس از بازداشت وی را بە سنندج منتقل کردەاند.


✅ دایە زینب مادر ”محمدامین امیری“ می باشد کە سال ٢٠١٤ در صفوف یگان های مدافع خلق در شهر کوبانی و طی درگیری با نیروهای داعش جانش را از دست دادە است.


✅ مادران صلح (آشتی) گروهی از مادران جانباختگان و اعدام شدگان نزدیک بە حزب کارگران کردستان هستند کە هدف خود را کمک بە برقراری صلح اعلام کردەاند.