1 دقیقه خواندن
25 Feb
25Feb


۳۰۰ زندانی در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زدند، خطر کرونا ھم سربار وضعیت بد زندان شدە


نبود امکانات اولیه رفاهی، پزشکی و بهداشتی، نبود اعزام‌های پزشکی زندانیان بیمار و تراکم بالای زندانیان بروز مشکلات حیاتی بسیار زندانیان را موجب شده است. قطع آب گرم، کیفیت بسیار بد غذا، توزیع مواد مخدر در زندان، نگهداری زندانیان مبتلا به بیماری‌های واگیردار در کنار سایر زندانیان، و همچنین بی‌توجهی مسئولان زندان از جمله دلایل زندانیان برای اعتصاب غذاست