1 دقیقه خواندن
09 Sep
09Sep

 زخمی شدن کولبر ١٤ سالە در ارتفاعات نوسود


یک کولبر نوجوان اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوە در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت مجروح شدە است.

 

 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٦ شهریور ٩٩ (٦ سپتامبر ٢٠٢٠)، یک کولبر نوجوان اهل روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوە با هویت ”مانی هاشمـی“ ١٤ سالە در حین کولبری در ارتفاعات مرزی نوسود، بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت مجروح شدە است.


 بە گفتە یک منع مطلع، این کولبر نوجوان برای فرار از کمین نیروهای مسلح دچار حادثە شدە و از ناحیە سر و صورت بە شدت زخمی شدە است. وی هم اکنون در مراکز درمانی پاوە تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.


✅ گفتە می‌شود کە مانی هاشمی برای خرید گوشی هوشمند جهت تحصیل بە صورت آنلاین بە کولبری روی آوردە است.