1 دقیقه خواندن
22 Sep
22Sep

زخمی شدن چهار کولبر در مرزهای نوسودچهار کولبر اهل ثلاث‌باباجانی در حین کولبری در مرزهای شهرستان نوسود با شلیک مستقیم نیروهای مسلح زخمی شدند.

روز دوشنبە ٣١ شهریور ٩٩ (٢١ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای هنگ مرزی در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود بەسوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دست‌کم ٤ کولبر را زخمی کردەاند.

هویت سە نفر از این چها رکولبر کە همگی اهل شهرستان ثلاث‌باباجانی می باشند ”آیت خدادادی“، ”هدایت“ و ”نامدار“ اعلام شدە است.

این چهار کولبر از ناحیە پا مجروح شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی شهرستان پاوە منتقل شدەاند.


#کولبر