1 دقیقه خواندن
20 Sep
20Sep

زخمی شدن یک کولبر در چالدران و بازداشت یک کولبر در مریوان 


طی روزهای گذشتە یک کولبر در مرزهای چالدران زخمی شدە و یک شهروند نیز در حین کولبری در مرزهای مریوان بازداشت شدە است.

یک کولبر اهل چالدران با هویت ” محی الدین دودکانلو“ ٢٦ سالە در حین کولبری در ارتفاعات این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بە شدت زخمی و جهت مداوا بە مراکز درمانی منتقل شدە است.

از سوی دیگر اواسط شهریور ماه، یک شهروند اهل روستای ”دویسە“ از توابع مریوان با هویت ”رحیم احمدی“ در حین کولبری از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدە است.

رحیم احمدی پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدە و تاکنون محاکمە نشدە است.