1 دقیقه خواندن
18 Aug
18Aug

زخمی شدن سه کولبر در مرز بانه
سه کولبر اهل بانه در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدند.
روز سه‌شنب ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ (۱۷ آگوست ۲۰۲۱)، نیروهای هنگ مرزی مستقر در مرز هنگه‌ژال بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی نموده و دو کولبر را زخمی کرده‌اند.
هویت این دو کولبر فریدون محمدزاده و خلیل خالدی عنوان شده‌ است.
از سوی دیگر، روز دوشنبه ۲۵ مرداد در همین مرز یک کولبر دیگر با هویت عبید احمدی با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شده است.