1 دقیقه خواندن
13 Oct
13Oct

زخمی شدن دو کولبر در مرزهای نوسود و بانەدو کولبر در حین کولبری در مرزهای بانە و نوسود با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران زخمی شدەاند.

روز دوشنبە ٢١ مهر ٩٩ (١٢ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای نوسود استان کرمانشاه بە سوی کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.

هویت این کولبر جوان ”وزیر ویسی“ اهل روستای ”جوجار“ از توابع شهرستان ثلاث‌باباجانی می باشد کە هم‌اکنون در مراکز درمانی پاوە تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

از سوی دیگر و هم‌زمان، یک کولبر اهل بانە با هویت ”محمد“ در حین کولبری در مرزهای این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بە شدت زخمی شدە است.