1 دقیقه خواندن
01 Sep
01Sep

 زخمی شدن دو کولبر در مرزهای خوی و نوسود 


 دو کولبر در مرزهای کُردستان در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و ترکیە زخمی شدەاند.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز سەشنبە ١١ شهریور ٩٩ (١ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی ترکیە در ارتفاعات مرزی شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.


 هویت این کولبر ”سیودین کلاشی“ ٣٥ سالە و اهل روستای ”گیوران“ قطور اعلام شدە کە جهت مداوا بە مراکز درمانی وان در کُردستان ترکیە منتقل شدە است.


 از سوی دیگر و هم زمان، نیروهای مرزبانی در ارتفاعات نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر اهل بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر را با هویت ”حمید حسینی“ ٢٧ سالە زخمی کردەاند. حمید حسینی جهت مداوا بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدە است.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست امسال ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان كشتە و زخمی شدەاند.