1 دقیقه خواندن
28 Sep
28Sep

 زخمی شدن دو کولبر در مرزهای بانە و نوسود✅  بامداد روز دوشنبە ٧ مهر ٩٩ (٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرز ”هەنگەژال“ بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی این نیروها یک کولبر ٣٢ سالە با هویت ”رحیم ایرجی“ اهل روستای ”قورە درە“ از توابع شهرستان سقز زخمی شدە است.


✅این منبع در ادامە اعلام کرد کە رحیم ایرجی کە متاهل نیز می باشد، از ناحیە زانو مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و هم اینک در بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانە تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.


✅ از سوی دیگر، روز جمعە ٤ مهر (٢٥ سپتامبر) نیز یک کولبر اهل روستای ”دزآور“ نوسود با هویت ”صهیب“ با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در مرزهای این شهرستان زخمی شدە است.