1 دقیقه خواندن
01 Aug
01Aug

روز یکشنبه شب ساعت ۲۱ طوفان تویتری

#کولبر_نکشید

جمهوری اسلامی مسبب کشتار #کولبران است