1 دقیقه خواندن
28 Nov
28Nov

روزهای اخیر یک کاسبکار کُرد با هویت “آکاش کشاورز” در شهر اهواز به قتل رسیده است.نامبرده از اهالی شهر کامیاران بوده و تیراندازی افراد ناشناس منجر به قتل وی است.
گفتنیست، قتل کاسبکاران و کولبران کُرد همواره در دستور کار عوامل حکومتی رژیم جمهوری اسلامی بوده و ماموران حکومتی بدون رعایت اصول و ضوابط به کارگیری سلاح آنان را هدف قرار می دهند.
جای یآداوریست، بی توجهی حاکمیت به کردستان که نشات گرفته از نگاه امنیتی به این منطقه بود ه و همچنین فقدان زیر ساخت های اقتصادی و فشار روزمره ی زندگی موجب شده تا که شهروندان کُرد جهت امرار معاش به دیگر نقاط ایران و حتا خارج از مرزها مهاجرت نمایند.