1 دقیقه خواندن
11 Jul
11Jul

⭕دیدبان حقوق بشر: احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران باید فورا لغو شوند


سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهار حکم اعدام در پیوند با اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فساد طی دو سال اخیر در ایران را صادر و یا تائید کرده‌است. این سازمان می‌‌گوید مقام‌های ایران «باید فورا این احکام را لغو کنند».


به گفته دیدبان حقوق بشر اعدام‌ها با استناد به اتهام‌های مبهم در ارتباط با امنیت ملی صادر شده، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بودند، و گفته می‌شود تحت شکنجه قرار گرفته‌اند تا «اعتراف کنند».


این نهاد ناظر و مدافع حقوق بشر گزارش‌های اخیر در ایران در مورد تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بازداشت‌شدگاه اعتراضات آبان ۹۸، را بازتاب داده‌ است؛ هرچند به گزارش دیگری نیز اشاره کرده که می‌گوید دیوان عالی کشور هنوز احکام را تائید نکرده‌است.